Eenzaamheid, wat moet je ermee?

Eenzaamheid, wat moet je ermee?

Eenzaamheid, wat moet je ermee? 150 150 Maurice

Eenzame jongeren, wie kent ze niet? Ze bestaan en komen steeds meer tevoorschijn. De hashtags #eenzamejongere en #maatjegezocht domineerden de afgelopen dagen de media. App- en facebookgroepen zijn aangemaakt en Nadï is plotseling een bekende Nederlander. Zij en vele andere jongeren komen openlijk voor uit zich bij tijden eenzaam te voelen. Misschien roept de term ondertussen al wat kriebels op. Overal zijn blijkbaar mensen eenzaam. Straks is het nog vreemd als je je niet eenzaam voelt. Ik kan mij voorstellen dat de gevoelens van het willen distantiëren van het thema eenzaamheid beginnen op te komen. Wat speelt er in deze discussie? Komt het door onze cultuur, individualisering versus gemeenschapsbelang. Of ontstaat eenzaamheid door de mate van sociale vaardigheden, gebeuren van life-events, behoefte naar verbinding of het al dan niet vitale netwerk?

Eenzaamheid, wat moet je ermee?

En dan volgt de hamvraag, hoe bereiken we zij die écht eenzaam zijn? De ene vraag roept de volgende vraag op. We hebben niet voldoende aan één hand om de vingers op de zere plekken te leggen. Langzamerhand komen we uit bij een punt dat eenzaamheid erkent wordt als een gevoel van leegte dat iedereen eens voelt of gevoeld heeft. Het missen van verbondenheid, contact en betekenis. We kunnen meer doen, meer luisteren en meer zijn. Wat we ook doen het lijkt niet voldoende. Opnieuw klinkt de vraag: ‘Hoe bereiken we de echte eenzamen?’ Met het oppakken van de vragen beseffen we met een doffe dreun dat we vandaag net als al die andere dagen bezig zijn met het gewone leven vorm te geven. Als mensheid komen we erachter dat normen en waarden van het omzien naar elkaar meer waarde hebben dan het individueel snel vooruit willen gaan. Wil je ver komen, ga dan samen.

Afgelopen week kwamen we met Netwerk Samen voor Goud via de hashtag #eenzamejongere in contact met iemand die durfde uit te spreken dat hij zich eenzaam voelde. Hij sloot aan bij de straattafel en gaat komende maanden zowel praktische klussen uitvoeren als maatje worden van een stadsgenoot. Deze jongen nam de stap door open en eerlijk aan te geven dat hij andere mensen nodig heeft om zijn leven vorm te geven én hij is bereid tijd vrij te maken om Gouwenaren te steunen waar dat nodig is. Sociale eenzaamheid wordt aangepakt doordat hij het aandurfde zich uit te spreken. De drempel voor anderen is helaas vaak te hoog. Laten we in Gouda en waar dan ook open en eerlijk zijn, zodat we ruimte creëren waarin u, jij en ik kwetsbaar kunnen en durven zijn. Samen realiseren we een cultuur waarin signalen van het voelen van eenzaamheid gezonden en opgepakt worden.

Eenzaamheid, wat doe je ermee?